ECN Czech Super Series T10 2020 LIVE: PCR vs BBCC Dream11 Team Prediction, Team Squads, Match Prediction – Match 6

ECN Czech Super Series LIVE upcoming match between Prague CC Rooks take on Budejovice Barracudas CC match 6 ( PCR vs BBCC Dream11 Team Prediction).

Here some cricket fantasy tips for dream11 ECN Czech Super Series T10 2020 LIVE, (PCR vs BBCC Dream11 Team Prediction)

ECN Czech Super Series 2020 LIVE: PCR vs BBCC Dream11 Team Prediction

Prague CC Rooks (PCR vs BBCC LIVE)

Keyur Mehta, Shripal Gajjar, Jeet Shah, Kushal Mendon, Piyush Baghel, Aakash Parmar, Mohammed Salih, Vinod Suthar, Rohit Deshmoyni, Surya Rengarajan, Smit Patel, Ali Hassan, Jaydeep Patel, Kishan Panchal, Naveen Gunasekaran and Avinash Kumar.

Budejovice Barracudas CC (PCR vs BBCC Dream11 Team Prediction)

Arun Natarajan, Ayush Sharma, Milan Varsadiya, Anbu Poosakkanu, Daniel Parrot, Rakesh Kumar, Philip Butterill, Ritesh Khanna, Ajay Mishra, Krishnamoorthy Velusamy, Sazzad Mahmood, Praveen Muthusamy, Ambar Kachale, Rahul Mishra, Joseph Foster, Nagarajan Murugan, Uday Kumar and Legi Sam.

ECN Czech Super Series LIVE: PCR vs BBCC Dream11 Team Prediction

Prague CC Rooks (PCR vs BBCC Dream11)

R Deshmoyni, S Patel, J Patel, N Gunasekaran, K Mendon, P Baghel, A Parmar, K Mehta, S Gajjar, K Panchal and V Suthar

Budejovice Barracudas CC (PCR vs BBCC LIVE)

A Natarajan, A Sharma, M Varsadiya, D Parrot, R Kumar, A Mishra, P Muthusamy, A Kachale, J Foster, N Murugan and R Khanna

 

ECN Czech Super Series LIVE

Match Details

Match: Prague CC Rooks VS Budejovice Barracudas CC

Date: 28th June 2020, at 1:30 PM IST