VIR vs PSV Dream11 Team Prediction: ECN Czech T10 Super Series 2020 LIVE, Squads, Fantasy Cricket Tips & Playing 11 Updates – Cricket LIVE

ECN Czech T10 Super Series Week 2 2020 LIVE first match between Vinohrady Rossos vs Prague Spartans Vanguards

Here you can pick some details related VIR vs PSV Dream11 Team Prediction for ECN Czech T10 Series LIVE.

Match Details
Match: Vinohrady Rossos vs Prague Spartans Vanguards
Date: June 20, 2020
Time: 5:30 PM IST
Venue: Velvary Cricket Ground, Prague

Vinohrady Rossos vs Prague Spartans Vanguards Squads

VIR Squads
Chris Pearce, Mikulas Stary, Ed Knowles, Shaun Dalton, Thomas Sturmey, Ritik Tomar, Shoumyadeep Rakshith, Kyle Gilham, Arshad Yousufzai, Siddharth Goud, Paul Taylor, Brigham Smith, Kamal Singh, Shubhranshu Chaudhary, Venkatesh Marghashayam

PSV Squads
Vineet Mahajan, Ghanshyam Kumar, Parth Bhalodiya, Karthik Ekambaram, Farooq Abdullah-Shaik, Santhosh Reddy, Prasanna Ganesan, Satyajit Sengupta, Vysakh Jagannivasan, Shobit Bhatia, Neeraj Tyagi, Ashok Kumar Reddy, Suhaib Wani and Kranthi MV

Vinohrady Rossos vs Prague Spartans Vanguards Predicted Playing XIs

VIR Playing XIs
E Knowles, K Gilham, B Smith, S Goud, P Taylor, S Rakshit, C Pearce, S Dalton, T Sturmey, S Chaudhary and K Singh

PSV Playing XIs
S Sengupta, P Ganesan, G Kumar, K Ekambaram, S Reddy, F Abdullah-Shaik, N Tyagi, S Wani, Kranthi MV, V Jagannivasan and V Mahajan